Уважаеми родители,
Информираме Ви, че получаването на входящ номер не е автоматичен процес. Същият се дава от администратор, след обработване  на подадените данни, което може да забави процеса до следващия ден.
При необходимост от допълнителна информация, можете да използвате следните телефони:

Име телефон
Рилка Миланова 088 788 8356
Ани Гигова 088 427 9604