Уважаеми родители,
Таксата за присъствените часове на децата от ПУК е 15лв.
Таксата за изпитния тест /на 20.01.2018г./ за децата за 1 клас е 20 лв.
Таксите ще се плащат в офиса за ПУК и на квесторите в деня на теста за 1 клас.