Уважаеми родители,
Съгласно графика за кандидатстване в ЧНУ „Питагор" на 8 януари 2018 год. в 20.00 ч. платформата беше затворена за подаване на нови заявления. Тя остава достъпна и в заявленията можете да следите информацията, която се подава за Вашето дете – входящ номер, дата и час на явяване, статус в класирането.
На всички деца, които кандидатстват при нас, пожелаваме успех!

От Ръководството на ЧНУ „Питагор”