Уважаеми родители,
Началото на изпитния тест на 20.01.2018 година е в 11 часа. Желателно е децата да бъдат в училище в 10:30 часа.

От Ръководството на ЧНУ „Питагор”