Уважаеми родители,
ДОПУСНАТИТЕ ДО ПРОБЕН ДЕН БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОВЕДЕНИ В УЧИЛИЩЕ КЪМ 7.50 Ч. И ДА БЪДАТ ВЗЕТИ В 16.30 Ч. ТРЯБВА ДА ИМАТ ЧИСТИ ОБУВКИ ЗА КЛАСНАТА СТАЯ, СУТРЕШНА ЗАКУСКА И ШИШЕ С ВОДА.