ЧНУ "Питагор" обявява свободни места за учебната 2018-2019 година, както следва:
2. клас - 1 място;
3. клас - 3 места;
4. клас - 3 места.
Приемният изпит по математика ще бъде на 13 май 2018 г. Началото на изпита е от 10:00 часа.
След класиране първите 5 ученици ще получат покана за явяване на изпит по български език и литература и английски език между 15.05.2018 г. и 18.05.2018 г.